DADES IDENTIFICATIVES

Raó social: CETEMPESCA SL.
NIF: B-58527169
Domicili Social: Carrer Premsa 15. Nau 3.Pol. Ind. Can Comelles. Esparreguera. 08292. Barcelona.
Dades Registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 9321, Llibre 8518, Secció 2ª, Foli 16, Full 112.933, Inscripció 1ª.

USUARI

Per la mera utilització de la pàgina web www.congelatsgalceran.com (en endavant, lloc web) vostè adquireix la condició d'usuari. La utilització del Lloc Web i de qualsevol dels continguts inclosos en ell, significa la seva acceptació com a usuari, sense cap reserva, de totes i cadascuna d'aquestes condicions generals. Aquest lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús personal.

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ D'AQUESTA WEB

L'usuari s'obliga amb caràcter general, a utilitzar el Lloc Web així com els continguts inclosos en ell, de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral i l'ordre públic i el disposat en aquestes condicions generals devent així mateix abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris del Lloc Web dels continguts de la mateixa, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de CETEMPESCA SL (en endavant, "CONGELATS GALCERAN"), dels seus proveïdors, usuaris, o en general de qualsevol tercer.

L'ús del Lloc Web es realitzarà sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari. Aquesta responsabilitat s'estendrà a l'ús, per part de l'usuari o de qualsevol tercer, en el cas que així apliqués, de qualsevol contrasenya o similars assignades per a l'accés a la Web o qualssevol dels seus serveis Sense perjudici de l'anterior, CONGELATS GALCERAN es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a aquest Lloc Web o els serveis que conté, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a qualsevol usuari que no compleixi amb el que estableixen les presents condicions Generals.

MODIFICACIÓ UNILATERAL

CONGELATS GALCERAN es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat de CONGELATS GALCERAN i es troben protegits per les lleis espanyoles, de la Unió Europea i internacionals, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta web i qualsevol dels seus continguts.

S'entenen compresos entre aquests drets, a manera d'exemple i no limitativament, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d'àudio i / o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d'ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments de el sistema, etc.), així com sobre l'estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i / o contingut en aquesta web.

Queden prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest Lloc Web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels continguts inclosos en el mateix.

Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels continguts i serveis en ella inclosos, així com realitzar, respecte de tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d'explotació referits en el paràgraf anterior. L'usuari del Lloc Web haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes que puguin estar instal·lats en la mateixa.

L'incompliment de qualsevol de les disposicions aquí estipulades comportarà que CONGELATS GALCERAN exerciti en contra de l'infractor, o infractors, les accions legals pertinents per a la defensa dels seus drets, títols i interessos, incloent la facultat de reclamar els danys i perjudicis que corresponguin.

En cap cas s'entendrà que, per l'accés a aquest web, l'Usuari obtingui llicència o autorització de CONGELATS GALCERAN per a la utilització, més enllà de l'ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existents a la web ni sobre cap dret relacionat amb ells, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

Sense perjudici del que disposen els paràgrafs anteriors, determinats continguts d'aquest web pertanyen als seus respectius autors i són utilitzats en aquesta web en virtut de la corresponent llicència o autorització dels mateixos, havent, l'usuari, complir en tot cas amb el que estableix en les presents Condicions Generals també respecte a aquests continguts.

ENLLAÇOS I LINKS

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals CONGELATS GALCERAN no exerceix cap tipus de control. La inclusió d'aquests enllaços té per únic objecte facilitar als l'usuari la recerca i l'accés a la informació disponible a Internet, entenent-se que no representen cap tipus de relació entre CONGELATS GALCERAN i el tercer titular d'aquests llocs web. CONGELATS GALCERAN no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web i, l'accés a les mateixes a través d'aquest Lloc Web tampoc implica que CONGELATS GALCERAN recomani o aprovi els seus continguts. Llevat que s'indiqui el contrari, CONGELATS GALCERAN no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i serveis disponibles als enllaços o llocs enllaçats. Per tot l'anterior, CONGELATS GALCERAN declina tota responsabilitat pel que fa a qualssevol danys i / o perjudicis que l'usuari pugui patir a través dels llocs web enllaçats.

L'establiment de l'enllaç en una web aliena amb aquesta web no està autoritzat (excepte consentiment previ i per escrit de CONGELATS GALCERAN).

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

CONGELATS GALCERAN, a través d'aquest lloc web, pot tractar dades de caràcter personal de l'usuari. L'usuari podrà obtenir més informació sobre com recollim, tractem i protegim seves dades personals accedint a la nostra Política de privacitat.

COOKIES

CONGELATS GALCERAN fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar la teva experiència de navegació i mostrar contingut personalitzat als teus interessos. Pots obtenir més informació accedint a la nostra Política de Cookies.

ACCÉS A LA WEB I CONTRASENYES

Les dades dels usuaris obtinguts a través de la subscripció a la present web, poden estar protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret ia protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. En el cas que fos revelada a tercers, l'usuari serà responsable de l'ús que facin de l'servei aquests tercers. Així mateix, haurà de notificar a CONGELATS GALCERAN immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

CONGELATS GALCERAN es compromet a dur a terme tots els esforços necessaris per a garantir la disponibilitat i continuïtat del Lloc Web així com dels continguts i serveis vinculats a la mateixa perquè funcionin correctament en tot moment i que l'usuari pugui accedir-hi i utilitzar-los de forma ràpida, ininterrompuda i lliure d'errors. De la mateixa manera, CONGELATS GALCERAN no atorga cap garantia respecte a la idoneïtat i contingut del Lloc Web o de qualsevol dels serveis vinculats a la mateixa per a la satisfacció de les necessitats específiques de l'usuari.

CONGELATS GALCERAN actuarà diligentment segons els usos generals acceptats en el sector per evitar la presència en el Lloc Web o en algun dels serveis vinculats a la mateixa de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l'usuari, en els seus documents electrònics o en els seus fitxers, però no pot garantir l'absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar.

CONGELATS GALCERAN no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles en llocs pertanyents o gestionats per tercers als quals l'usuari pugui accedir mitjançant dispositius tècnics d'enllaç ( "links") des del Lloc Web. De la mateixa manera, no controla i no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del Lloc Web, ni assumeix en conseqüència cap responsabilitat pels mateixos.

En atenció a les situacions imprevisibles que caracteritzen els entorns tecnològics i a Internet, CONGELATS GALCERAN es reserva el dret de suspendre temporalment els serveis del Lloc Web, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o per manteniment. La suspensió dels serveis no doni cap dret de compensació a l'usuari, tot i que CONGELATS GALCERAN farà els seus millors esforços per limitar, en la mesura del possible, qualsevol suspensió o interrupció dels serveis. Així mateix, CONGELATS GALCERAN es reserva el dret d'implementar i realitzar canvis i / o actualitzacions del Lloc Web en qualsevol moment, amb o sense notificació prèvia. En qualsevol cas, l'usuari reconeix i accepta que CONGELATS GALCERAN podrà realitzar determinades accions per impedir l'accés de l'usuari a la pàgina web en determinats moments per períodes limitats. En aquest sentit, l'usuari accepta que CONGELATS GALCERAN, no serà responsable, com a resultat d'aquestes accions, de la supressió o la manca en la posada a disposició de certs serveis o funcionalitats del Lloc Web.

CONGELATS GALCERAN no es responsabilitza de cap pèrdua o dany que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'l'ús inadequat del Lloc Web o si l'usuari incompleix amb el present Avís Legal o amb les instruccions que CONGELATS GALCERAN hagi facilitat a l'usuari a través de qualsevol canal de comunicació disposat a l'efecte.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. No obstant, en el cas que la legislació espanyola o autonòmica per a la defensa de consumidors i usuaris estableixi la possibilitat que els consumidors i / o usuaris triïn el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme al que disposa aquesta normativa.

Product added to wishlist

Aquest web utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència d'usuari. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de la nostra política de cookies.