Mitjançant aquesta política de privacitat CETEMPESCA SL, (en endavant, "CONGELATS GALCERAN") vol comunicar als usuaris del seu lloc web, la política de protecció de dades de caràcter personal duta a terme per ella: CONGELATS GALCERAN complint així amb el dret de informació que la Llei Orgànica15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i inscrita a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el codi d'inscripció 2132131757 fa partícips a tots els usuaris de l'tractament de dades de caràcter personal:

1. Informació a l'usuari

En compliment de la LOPD, les dades personals subministrades a través de la pàgina web www.congelatsgalceran.com, seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d'un fitxer automatitzat titularitat de "CONGELATS GALCERAN", Amb adreça al Carrer Premsa 15 . Nau 3.Pol. Ind. Can Comelles. Esparreguera. 08292. Barcelona.

CONGELATS GALCERAN, bé sigui a través dels formularis bé sigui a través de comunicacions per e-mail, recull i tracta les dades de caràcter personal amb les finalitats indicades a continuació:

Les dades personals seran utilitzades per a la tramitació i gestió de la sol·licitud d'informació és la gestió i control dels serveis oferts oferts a través de la pàgina web. L'enviament d'informació sobre serveis i productes CONGELATS GALCERAN i de les seves diferents unitats de negoci, la contractació pogués ser del l'interès de l'usuari. Així mateix, podran ser conservades per contestar a la seva sol·licitud i per a l'enviament (per canals ordinaris o electrònics) d'informació relacionada amb la nostra activitat que pugui resultar del seu interès, fins que l'usuari indiqui el contrari.

En els formularis de recollida de dades s'identificaran, de forma clara i evident per a l'usuari, aquells camps i preguntes la resposta és obligatòria. La no cumplimentació dels camps indicats com a obligatoris, podrà tenir com a conseqüència que CONGELATS GALCERAN no pugui atendre la sol·licitud de l'usuari.

2. Consentiment de l'usuari

L'emplenament dels formularis inclosos en el lloc web, implica el consentiment exprés de l'usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el fitxer automàtic de CONGELATS GALCERAN amb les finalitats indicades.

Amb la confirmació d'enviament de les dades de caràcter personal, l'usuari consent expressament el tractament d'aquests per part de CONGELATS GALCERAN i les seves diferents unitats de negoci, a la qual sol·licita el servei o relació per a la qual es recullen les mateixos.

Així mateix, l'usuari consent que les dades puguin ser cedides exclusivament per als fins indicats en el punt 1.A), a CONGELATS GALCERAN i les seves unitats de negoci, les seves participades i qualsevol altra amb la qual es signi un contracte de col·laboració, sempre sota el marc de la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.

3. Consentiment de l'usuari

El client es compromet a informar prèviament, a les persones de les quals facilita les dades personals, de l'contingut de la present política de protecció de dades de caràcter personal, facilitant als mateixos, si cal, còpia impresa de la mateixa.

En compliment del principi de qualitat de les dades personals, expressat en l'article 4 de la LOPD, l'usuari es compromet a facilitar dades veritables, exactes, completes i actualitzades, de manera que responguin amb veracitat a la situació d'aquest.

Quan les dades facilitades pel client siguin falses, incompletes, no actualitzades o inexactes, aquest serà l'únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, material o immaterial, que per causa d'això es pogués ocasionar a un tercer o a CONGELATS GALCERAN. i les seves diferents unitats de negoci amb les que mantingués una relació que impliqui aquestes dades. Aquestes últimes es reserva el dret a extingir els serveis proporcionats a el client, així com qualsevol relació contractual pactada, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

CONGELATS GALCERAN no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus clients a tercers.

CONGELATS GALCERAN a adoptat les mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els registres a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o de l'medi físic o natural, tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

4. DRETS DE L'USUARI

CONGELATS GALCERAN informa l'usuari i / o a l'afectat de les dades, que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li reconeix la LOPD, de forma gratuïta i en els termes establerts per la legislació vigent a l'efecte, dirigint-se a l' responsable de el fitxer a qui ha facilitat les dades. Per a això pot posar-se en contacte amb el mateix mitjançant escrit a l'adreça següent: Carrer Premsa 15. Nau 3.Pol. Ind. Can Comelles. Esparreguera. 08292. Barcelona.

5. RESPONSABLE DELS FITXERS

El responsable de l'arxiu, es comprometen a tractar les dades de caràcter personal proporcionades pel client amb total confidencialitat i respectant les mesures tècniques i organitzatives requerides per la LOPD i pel RD 994/1999, Reglament de Mesures de Seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, de 11 de juny.

Amb el mateix ànim, i en la seva qualitat de propietària i responsable dels fitxers, CONGELATS GALCERAN i les seves diferents unitats de negoci, en compliment de l'article 26 de l'esmentada llei i d'acord amb les directrius de l'Registre General de Dades Personals (RGPD) de l'Agència de Protecció de Dades, s'han inscrit en aquest últim dels esmentats fitxers corresponents a cadascuna d'elles, els quals compten amb el corresponent codi d'inscripció assignat per aquest organisme.

CONGELATS GALCERAN es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat d'acord al seu criteri oa causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si CONGELATS GALCERAN introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de privacitat actual de CONGELATS GALCERAN. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix a la pàgina web.

Product added to wishlist

Aquest web utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència d'usuari. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de la nostra política de cookies.